SDAP - Structural Database of Allergenic Proteins<AllerML_Allergen>
 <AllerML_Allergen_Name>Ost c 1.0101</AllerML_Allergen_Name>
 <AllerML_SDAP_ID>1419</AllerML_SDAP_ID>
 <AllerML_Organism>
  <AllerML_Systematic_Name>Ostrya carpinifolia</AllerML_Systematic_Name>
  <AllerML_Common_Name>European hophornbeam</AllerML_Common_Name>
 </AllerML_Organism>
 <AllerML_Comment>PR-10 protein, Bet v 1 homologue</AllerML_Comment>
 <AllerML_Protein>
  <AllerML_GenBank>
   <AllerML_GenBank_GI>300872535</AllerML_GenBank_GI;
  </AllerML_GenBank>
 </AllerML_Protein>
</AllerML_Allergen>